Hiển thị tất cả 8 kết quả

Giảm giá!

TỦ SẮT TREO QUẦN ÁO

 Tủ Sắt Treo Quần Áo BEMC 981

3.200.000 

Trọng Lượng: 30kg +- 10kg

Cao 1.830 * Rộng 378 * Sâu 450mm

Giảm giá!

TỦ SẮT TREO QUẦN ÁO

Tủ Đựng Đồ Sinh Viên BEMC K1630

4.200.000 

Trọng Lượng: 40kg+-10kg

Cao 1630 * Rộng 800 * Sâu 580 mm

Giảm giá!
6.800.000 

Trọng Lượng: 40kg+-10kg

Cao 2100 * Rộng 1000 * Sâu 470 mm

Giảm giá!

TỦ SẮT TREO QUẦN ÁO

Tủ Sắt Treo Quần Áo BEMC 981 – 2K

4.200.000 

Trọng Lượng: 40kg+-10kg

Cao 1.830 * Rộng 619 * Sâu 450mm

Giảm giá!

TỦ SẮT TREO QUẦN ÁO

Tủ Sắt Treo Quần Áo BEMC 981 – 3K

5.200.000 

Trọng Lượng: 50Kg ± 10Kg

Cao 1.830 * Rộng 915 * Sâu 450mm

Giảm giá!

TỦ SẮT TREO QUẦN ÁO

Tủ Sắt Treo Quần Áo BEMC 982

3.200.000 

Trọng Lượng: 30 ± 10Kg

Cao 1.830 * Rộng 378 * Sâu 450mm

Giảm giá!

TỦ SẮT TREO QUẦN ÁO

Tủ Sắt Treo Quần Áo BEMC 982 – 3K

5.200.000 

Trọng Lượng: 50Kg ± 10Kg

Cao 1.830 * Rộng 915 * Sâu 450mm

Giảm giá!

TỦ SẮT TREO QUẦN ÁO

Tủ Sắt Treo Quần Áo BEMC 982-2K

4.200.000 

Trọng Lượng: 50Kg ± 10Kg

Cao 1.830 * Rộng 619 * Sâu 450mm