Hiển thị 1–12 của 16 kết quả

Giảm giá!
6.200.000 

Trọng Lượng: 160Kg ± 10Kg

Cao 1000 * Rộng 620 * Sâu 450 mm

Giảm giá!
7.500.000 

Trọng Lượng: 220Kg ± 10Kg

Cao 1100 * Rộng 670 * Sâu 460 mm

Giảm giá!
8.500.000 

Trọng Lượng: 270Kg ± 10Kg

Cao 1250 * Rộng 720 * Sâu 480 mm

Giảm giá!
10.500.000 

Trọng Lượng: 300Kg ± 10Kg

Cao 1400 * Rộng 770 * Sâu 550 mm

Giảm giá!

KÉT SẮT AN TOÀN

Két Sắt An Toàn KN35 – KC

3.700.000 

Trọng Lượng: 60kg ± 10Kg

Cao 630 * Rộng 430 * Sâu 350 mm

Giảm giá!

KÉT SẮT AN TOÀN

Két Sắt An Toàn KN45 – KC

4.200.000 

Trọng Lượng: 80Kg ± 10Kg

Cao 740 * Rộng 490 * Sâu 400 mm

Giảm giá!

KÉT SẮT AN TOÀN

Két Sắt An Toàn KN54 – KC

4.800.000 

Trọng Lượng: 100Kg ± 10Kg

Cao 820 * Rộng 530 * Sâu 400 mm

Giảm giá!

KÉT SẮT AN TOÀN

Két Sắt An Toàn KN74 – KC

5.200.000 

Trọng Lượng: 140Kg ± 10Kg

Cao 920 * Rộng 590 * Sâu 400 mm

Giảm giá!
6.200.000 

Trọng Lượng: 160kg ± 10kg

Cao 1000 * Rộng 620 * Sâu 450 mm

Giảm giá!
10.500.000 

Trọng Lượng: 220kg ± 10kg

Cao 1100 * Rộng 670 * Sâu 460 mm

Giảm giá!
8.500.000 

Trọng Lượng: 270kg ± 10kg

Cao 1250 * Rộng 720 * Sâu 480 mm

Giảm giá!
10.500.000 

Trọng Lượng: 300kg ± 10kg

Cao 1400 * Rộng 770 * Sâu 550 mm