Hiển thị tất cả 8 kết quả

Giảm giá!

KÉT SẮT ĐỰNG TIỀN NHÂN VIÊN

Két Sắt 2 Tầng WELKO LX780 T2 – E

7.200.000 

Trọng Lượng: 70Kg ± 10Kg

Cao 780 * Rộng 430 * Sâu 380 mm

Giảm giá!

KÉT SẮT ĐỰNG TIỀN NHÂN VIÊN

Két Sắt Hai Tầng WELKO KCC38 T2 – E

6.500.000 

Trọng Lượng: 70Kg ± 10Kg

Cao 700 * Rộng 390 * Sâu 380 mm

Giảm giá!

KÉT SẮT ĐỰNG TIỀN NHÂN VIÊN

Két Sắt Hai Tầng WELKO KCC41 T2 – E

7.200.000 

Trọng Lượng: 70Kg ± 10Kg

Cao 780 * Rộng 430 * Sâu 380 mm

Giảm giá!

KÉT SẮT ĐỰNG TIỀN NHÂN VIÊN

Két Sắt Hai Tầng WELKO KCC60 T2 – E

7.800.000 

Trọng Lượng: 100Kg ± 10Kg

Cao 700 * Rộng 440 * Sâu 370 mm

Giảm giá!

KÉT SẮT ĐỰNG TIỀN NHÂN VIÊN

Két Sắt Hai Tầng WELKO KCC80 T2 – E

8.200.000 

Trọng Lượng: 150Kg ± 10Kg

Cao 800 * Rộng 480 * Sâu 410 mm

Giảm giá!

KÉT SẮT ĐỰNG TIỀN NHÂN VIÊN

Két Sắt Hai Tầng WELKO LX600 T2 – E

7.800.000 

Trọng Lượng: 100 ± 10Kg

Cao 700 * Rộng 440 * Sâu 370 mm

Giảm giá!

KÉT SẮT ĐỰNG TIỀN NHÂN VIÊN

Két Sắt Hai Tầng WELKO LX700 T2 – E

6.800.000 

Trọng Lượng: 70Kg ± 10Kg

Cao 700 * Rộng 390 * Sâu 380 mm

Giảm giá!

KÉT SẮT ĐỰNG TIỀN NHÂN VIÊN

Két Sắt Hai Tầng WELKO LX800 T2 – E

8.200.000 

Trọng Lượng: 150Kg ± 10Kg

Cao 800 * Rộng 480 * Sâu 410 mm