Hiển thị 13–24 của 130 kết quả

Giảm giá!
10.500.000 

Trọng Lượng: 300kg ± 10kg

Cao 1400 * Rộng 770 * Sâu 550 mm

Giảm giá!

KÉT SẮT AN TOÀN

Két Sắt An Toàn X630 – KC

3.700.000 

Trọng Lượng: 60kg ± 10kg

Cao 630 * Rộng 430 * Sâu 350 mm

Giảm giá!

KÉT SẮT AN TOÀN

Két Sắt An Toàn X740 – KC

4.200.000 

Trọng Lượng: 80kg ± 10kg

Cao 740 * Rộng 490 * Sâu 400 mm

Giảm giá!

KÉT SẮT AN TOÀN

Két Sắt An Toàn X820 – KC

4.800.000 

Trọng Lượng: 80kg ± 10kg

Cao 820 * Rộng 530 * Sâu 400 mm

Giảm giá!

KÉT SẮT AN TOÀN

Két Sắt An Toàn X920 – KC

5.600.000 

Trọng Lượng: 140kg ± 10kg

Cao 920 * Rộng 590 * Sâu 400 mm

Giảm giá!
10.000.000 

Trọng Lượng: 190 ± 10Kg

Cao 1.070 * Rộng 600 * Sâu 600

Giảm giá!
10.500.000 

Trọng Lượng: 190 ± 10Kg

Cao 1.070 * Rộng 600 * Sâu 600

Giảm giá!
3.100.000 

Trọng Lượng: 38Kg ± 10Kg

Cao 360 * Rộng 390 * Sâu 380mm

Giảm giá!
2.950.000 

Trọng Lượng: 45Kg ± 10Kg

Cao 400 * Rộng 430 * Sâu 380mm

Giảm giá!
2.950.000 

Trọng Lượng: 50Kg ± 10Kg

Cao 500 * Rộng 380 * Sâu 410mm

Giảm giá!
2.900.000 

Trọng Lượng: 55Kg ± 10Kg

Cao 360 * Rộng 440 * Sâu 370mm

Giảm giá!
3.050.000 

Trọng Lượng: 70Kg ± 10Kg

Cao 410 * Rộng 480 * Sâu 410mm