Hiển thị 13–24 của 33 kết quả

Giảm giá!
3.050.000 

Trọng Lượng: 70Kg ± 10Kg

Cao 410 * Rộng 480 * Sâu 410mm

Giảm giá!
10.100.000 

Trọng Lượng: 190Kg ± 10Kg

Cao 1070 * Rộng 600 * Sâu 600mm

Giảm giá!
12.600.000 

Trọng Lượng: 220kg ± 10Kg

Cao 1200 * Rộng 600 * Sâu 600mm

Giảm giá!

KÉT SẮT CHỐNG CHÁY

Két Sắt Chống Cháy LX700- E Gold

8.599.000 

Trọng Lượng: 110Kg ± 10Kg

Cao 700 * Rộng 450 * Sâu 510mm

Giảm giá!

KÉT SẮT CHỐNG CHÁY

Két Sắt Chống Cháy LX820- E Gold

9.000.000 

Trọng Lượng: 150Kg ± 10Kg

Cao 820 * Rộng 540 * Sâu 560mm

Giảm giá!

KÉT SẮT CHỐNG CHÁY

Két Sắt Chống Cháy WELKO KCC150 E

7.999.000 

Trọng Lượng: 150 ± 10Kg

Cao 820* Rộng 540* Sâu 560 mm

Giảm giá!

KÉT SẮT NHẬP KHẨU

Két Sắt Điện Tử Philips SBX701

25.999.000 

Trọng Lượng: 60Kg - 88Kg - 105Kg - 131Kg - 150Kg

Tùy vào trọng lượng cụ thể

Giảm giá!
2.999.000 

Trọng Lượng: 50kg+-10

Cao 50 x Rộng 38 x Sâu 41cm

Giảm giá!
2.050.000 

Trọng Lượng: 38Kg ± 10Kg

Cao 360 * Rộng 390 * Sâu 380mm

Giảm giá!

KÉT SẮT CHỐNG CHÁY

Két Sắt Welko KCC110 FE – Brown

9.400.000 

Trọng Lượng: 95kg ± 10kg

Cao 630 * Rộng 420 * Sâu 470mm

Giảm giá!

KÉT SẮT CHỐNG CHÁY

Két Sắt Welko KCC120 FE – Brown

10.300.000 

Trọng Lượng: 110Kg ± 10Kg

Cao 700 * Rộng 450 * Sâu 510mm

Giảm giá!

KÉT SẮT CHỐNG CHÁY

Két Sắt Welko KCC150 FE – Brown

11.000.000 

Trọng Lượng: 150Kg ± 10Kg

Cao 820 * Rộng 540 * Sâu 560mm