sản phẩm mới nhất

Giảm giá!
1.150.000 

Trọng Lượng: 40kg+-5

Cao 50 x Rộng 38 x Sâu 38cm

Giảm giá!
1.800.000 

Trọng Lượng: 60kg

Rộng 415 x Sâu 340 x Cao 609mm

Giảm giá!
1.800.000 

Trọng Lượng: SV1250D

Cao 750 * Rộng 1200 * Sâu 500 mm

Giảm giá!
1.850.000 

Trọng Lượng: 100kg+-10

Cao 76 x Rộng 48 x Sâu 36cm

Giảm giá!
1.900.000 

Trọng Lượng: 90+-10kg

Cao 720 * Rộng 485 * Sâu 375mm

Giảm giá!
1.900.000 

Trọng Lượng: 1250D

Cao 750 * Rộng 1200 * Sâu 500 mm

Giảm giá!
1.950.000 

Trọng Lượng: 60kg

Cao 550 x Rộng 400 x Sâu 410mm

Giảm giá!
1.950.000 

Trọng Lượng: 50kg

Cao 500 x Rộng 380 x Sâu 410mm

Giảm giá!
2.000.000 

Trọng Lượng: 1450D

Cao 750 * Rộng 1400 * Sâu 500 mm

Giảm giá!
2.000.000 

Trọng Lượng: KT415

Cao 750 * Rộng 1500 * Sâu 400 mm

Giảm giá!
2.000.000 

Trọng Lượng: SV1450D

Cao 750 * Rộng 1400 * Sâu 500 mm

Giảm giá!
2.000.000 

Trọng Lượng: 7Kg ± 2Kg

Cao 250 * Rộng 350 * Sâu 250 mm

Giảm giá!
2.050.000 

Trọng Lượng: 38Kg ± 10Kg

Cao 360 * Rộng 390 * Sâu 380mm

Giảm giá!
2.100.000 

Trọng Lượng: 20kg

Rộng 370 x Sâu 260 x Cao 260 mm

Giảm giá!
2.100.000 

Trọng Lượng: 50kg

Cao 500 x Rộng 380 x Sâu 410mm

Giảm giá!
2.100.000 

Trọng Lượng: 1550D

Cao 750 * Rộng 1500 * Sâu 500 mm

Giảm giá!
2.100.000 

Trọng Lượng: 12Kg ± 2Kg

Cao 200 * Rộng 430 * Sâu 370 mm

Giảm giá!
2.150.000 

Trọng Lượng: 100kg

Cao 720 x Rộng 480 x Sâu 360mm

Giảm giá!
2.199.000 

Trọng Lượng: 12kg+-2

Cao 20 x Rộng 43 x Sâu 37cm

Giảm giá!
2.200.000 

Trọng Lượng: KT416

Cao 750 * Rộng 1600 * Sâu 400 mm

Giảm giá!
2.200.000 

Trọng Lượng: SV1550D

Cao 750 * Rộng 1500 * Sâu 500 mm

Giảm giá!
2.200.000 

Trọng Lượng: 8Kg ± 2Kg

Cao 250 * Rộng 350 * Sâu 250 mm

Giảm giá!
2.250.000 

Trọng Lượng: 45kg

Cao 370 x Rộng 450 x Sâu 390mm

Giảm giá!

KÉT SẮT CHỐNG CHÁY

Két Sắt Việt Tiệp KD79 Khóa Cơ

2.250.000 

Trọng Lượng: 110 kg

Cao 770 x Rộng 490 x Sâu 350mm

Giảm giá!
2.300.000 

Trọng Lượng: 40kg

Cao 446 x Rộng 369 x Sâu 305mm

Giảm giá!
2.300.000 

Trọng Lượng: 12Kg ± 2Kg

Cao 200 * Rộng 430 * Sâu 370 mm

Giảm giá!
2.350.000 

Trọng Lượng: 105kg

Cao 770 x Rộng 490 x Sâu 350mm

Giảm giá!
2.400.000 

Trọng Lượng: KT418

Cao 750 * Rộng 1800 * Sâu 400 mm

Giảm giá!
2.400.000 

Trọng Lượng: SV1650D

Cao 750 * Rộng 1600 * Sâu 500 mm

Giảm giá!
2.500.000 

Trọng Lượng: 12Kg ± 2Kg

Cao 200 * Rộng 430 * Sâu 370 mm

Giảm giá!
2.600.000 

Trọng Lượng: SV1850D

Cao 750 * Rộng 1800 * Sâu 500 mm

Giảm giá!
2.800.000 

Trọng Lượng: SV2050D

Cao 750 * Rộng 2000 * Sâu 500 mm

Giảm giá!
2.800.000 

Trọng Lượng: 12Kg ± 2Kg

Cao 200 * Rộng 430 * Sâu 370 mm

Giảm giá!
2.800.000 

Trọng Lượng: 12Kg ± 2Kg

Cao 200 * Rộng 430 * Sâu 370 mm

Giảm giá!
2.800.000 

Trọng Lượng: 10Kg ± 2Kg

Cao 200 * Rộng 430 * Sâu 370 mm

Giảm giá!
2.800.000 

Trọng Lượng: 10Kg ± 2Kg

Cao 200 * Rộng 430 * Sâu 370 mm

Giảm giá!
2.800.000 

Trọng Lượng: 10Kg ± 2Kg

Cao 200 * Rộng 430 * Sâu 370 mm

Giảm giá!
2.900.000 

Trọng Lượng: 55Kg ± 10Kg

Cao 360 * Rộng 440 * Sâu 370mm

Giảm giá!
2.900.000 

Trọng Lượng: 11Kg

Cao 250mm * Rộng 350mm * Sâu 280mm

Giảm giá!
2.950.000 

Trọng Lượng: 45Kg ± 10Kg

Cao 400 * Rộng 430 * Sâu 380mm

Giảm giá!
2.950.000 

Trọng Lượng: 50Kg ± 10Kg

Cao 500 * Rộng 380 * Sâu 410mm

Giảm giá!
2.999.000 

Trọng Lượng: 50kg+-10

Cao 50 x Rộng 38 x Sâu 41cm

Giảm giá!
3.000.000 

Trọng Lượng: 10Kg ± 2Kg

Cao 400 * Rộng 440 * Sâu 370 mm

Giảm giá!
3.050.000 

Trọng Lượng: 70Kg ± 10Kg

Cao 410 * Rộng 480 * Sâu 410mm

Giảm giá!
3.100.000 

Trọng Lượng: 38Kg ± 10Kg

Cao 360 * Rộng 390 * Sâu 380mm

Giảm giá!
3.100.000 

Trọng Lượng: 100kg

Cao 720 x Rộng 480 x Sâu 360mm

Giảm giá!
3.200.000 

Trọng Lượng: 40kg+-10kg

Cao 900 * Rộng 900 * Sâu 400mm

Giảm giá!

TỦ LOCKER CAO CẤP

Tủ Locker BEMC 3 Ngăn

3.200.000 

Trọng Lượng: 30kg +- 10kg

Cao 1830 * Rộng 378 * Sâu 450 mm

Giảm giá!

TỦ LOCKER CAO CẤP

Tủ Locker BEMC 4 Ngăn

3.200.000 

Trọng Lượng: 35kg +- 10kg

Cao 1830 * Rộng 378 * Sâu 450 mm

Giảm giá!

TỦ LOCKER CAO CẤP

Tủ Locker BEMC 6 Ngăn

3.200.000 

Trọng Lượng: 30kg +- 10kg

Cao 1830 * Rộng 378 * Sâu 450 mm

Giảm giá!

TỦ SẮT TREO QUẦN ÁO

 Tủ Sắt Treo Quần Áo BEMC 981

3.200.000 

Trọng Lượng: 30kg +- 10kg

Cao 1.830 * Rộng 378 * Sâu 450mm

Giảm giá!

TỦ SẮT TREO QUẦN ÁO

Tủ Sắt Treo Quần Áo BEMC 982

3.200.000 

Trọng Lượng: 30 ± 10Kg

Cao 1.830 * Rộng 378 * Sâu 450mm

Giảm giá!

TỦ HỒ SƠ AN PHÁT

Tủ Hồ Sơ Văn Phòng TU06F

3.200.000 

Trọng Lượng: 40kg+-10kg

Cao 950 * Rộng 915 * Sâu 450 mm

Giảm giá!
3.200.000 

Trọng Lượng: 10Kg ± 2Kg

Cao 150 * Rộng 400 * Sâu 400 mm

Giảm giá!
3.200.000 

Trọng Lượng: 11kg

300x375x300mm

Giảm giá!
3.299.000 

Trọng Lượng: 70Kg ± 10Kg

Cao 400 * Rộng 500 * Sâu 430 mm

Giảm giá!
3.399.000 

Trọng Lượng: 38kg ± 10Kg

Cao 360 * Rộng 390 * Sâu 380mm

Giảm giá!
3.450.000 

Trọng Lượng: 110kg

Cao 770 x Rộng 490 x Sâu 350mm

Giảm giá!
3.500.000 

Trọng Lượng: 100kg

Cao 600 x Rộng 420 x Sâu 480mm

Giảm giá!
3.600.000 

Trọng Lượng: 40kg+-10kg

Cao 2020 * Rộng 1000 * Sâu 395 mm

Giảm giá!
3.600.000 

Trọng Lượng: 70Kg ± 10Kg

Cao 400 * Rộng 500 * Sâu 430 mm

Giảm giá!
3.600.000 

Trọng Lượng: 70Kg ± 10Kg

Cao 530 * Rộng 360 * Sâu 440 mm

Giảm giá!
3.600.000 

Trọng Lượng: 70Kg ± 10Kg

Cao 400 * Rộng 500 * Sâu 430mm

Giảm giá!
3.600.000 

Trọng Lượng: 70Kg ± 10Kg

Cao 530 * Rộng 360 * Sâu 440 mm

Giảm giá!
3.600.000 

Trọng Lượng: 70Kg ± 10Kg

Cao 400 * Rộng 500 * Sâu 430 mm

Giảm giá!

KÉT SẮT CHỐNG CHÁY

Két Sắt Chống Cháy LX570-E Gold

3.699.000 

Trọng Lượng: 60kg ± 10Kg

Cao 570 * Rộng 420 * Sâu 380mm

Giảm giá!
3.700.000 

Trọng Lượng: 40kg+-10kg

Cao 2065 * Rộng 1006 * Sâu 406 mm

Giảm giá!

KÉT SẮT AN TOÀN

Két Sắt An Toàn KN35 – KC

3.700.000 

Trọng Lượng: 60kg ± 10Kg

Cao 630 * Rộng 430 * Sâu 350 mm

Giảm giá!

KÉT SẮT AN TOÀN

Két Sắt An Toàn X630 – KC

3.700.000 

Trọng Lượng: 60kg ± 10kg

Cao 630 * Rộng 430 * Sâu 350 mm

Giảm giá!
3.800.000 

Trọng Lượng: 40kg+-10kg

Cao 2000 * Rộng 1030 * Sâu 457 mm

Giảm giá!
3.800.000 

Trọng Lượng: 15KG

Cao 350mm * Rộng 300mm * Sâu 280mm

Giảm giá!
4.000.000 

Trọng Lượng: 50Kg ± 10Kg

Cao 1875 * Rộng 1025 * Sâu 450 mm

Giảm giá!
4.000.000 

Trọng Lượng: 1650D

Cao 750 * Rộng 1600 * Sâu 500 mm

Giảm giá!
4.100.000 

Trọng Lượng: 1850L

Cao 750 * Rộng 1800 * Sâu 500 mm

Giảm giá!
4.100.000 

Trọng Lượng: 100 kg

Cao 610 x rộng 420 x sâu 435 mm

Giảm giá!
4.200.000 

Trọng Lượng: 40 ± 10Kg

Cao 900 * Rộng 900 * Sâu 400 mm

Giảm giá!

TỦ HỒ SƠ

Tủ Hồ Sơ BEMC K3

4.200.000 

Trọng Lượng: 60 ± 10Kg

Cao 1830 * Rộng 1000 * Sâu 450 mm

Giảm giá!
4.200.000 

Trọng Lượng: 60kg ± 10Kg

Cao 1830 * Rộng 1000 * Sâu * 450 mm

Giảm giá!
4.200.000 

Trọng Lượng: 60kg ± 10Kg

Cao 1830 * Rộng 910 * Sâu 450

Giảm giá!
4.200.000 

Trọng Lượng: 60kg ± 10Kg

Cao 1830 * Rộng 1000 * Sâu * 450 mm

Giảm giá!
4.200.000 

Trọng Lượng: 60kg ± 10Kg

Cao 1830 * Rộng 1000 * Sâu * 450 mm

Giảm giá!
4.200.000 

Trọng Lượng: 60kg ± 10Kg

Cao 1830 * Rộng 1000 * Sâu * 450 mm

Giảm giá!

TỦ LOCKER CAO CẤP

Tủ Locker BEMC 6 Ngăn

4.200.000 

Trọng Lượng: 40kg+-10kg

Cao 1830 * Rộng 619 * Sâu 450 mm

Giảm giá!

TỦ SẮT TREO QUẦN ÁO

Tủ Đựng Đồ Sinh Viên BEMC K1630

4.200.000 

Trọng Lượng: 40kg+-10kg

Cao 1630 * Rộng 800 * Sâu 580 mm

Giảm giá!

TỦ SẮT TREO QUẦN ÁO

Tủ Sắt Treo Quần Áo BEMC 981 – 2K

4.200.000 

Trọng Lượng: 40kg+-10kg

Cao 1.830 * Rộng 619 * Sâu 450mm

Giảm giá!

TỦ SẮT TREO QUẦN ÁO

Tủ Sắt Treo Quần Áo BEMC 982-2K

4.200.000 

Trọng Lượng: 50Kg ± 10Kg

Cao 1.830 * Rộng 619 * Sâu 450mm

Giảm giá!
4.200.000 

Trọng Lượng: 60kg ± 10Kg

Cao 1900 * Rộng 1000 * Sâu 550 mm

Giảm giá!
4.200.000 

Trọng Lượng: 40kg+-10kg

Cao 1830 * Rộng 915 * Sâu 316 mm

Giảm giá!
4.200.000 

Trọng Lượng: 40kg+-10kg

Cao 1910 * Rộng 1000 * Sâu 400 mm

Giảm giá!
4.200.000 

Trọng Lượng: 70 ± 10Kg

Cao 1650 * Rộng 1900 * Sâu 850 mm

Giảm giá!
4.200.000 

Trọng Lượng: 70Kg ± 10Kg

Cao 1650 * Rộng 1900 * Sâu 850 mm

Giảm giá!
4.200.000 

Trọng Lượng: 50Kg ± 10Kg

Cao 710 * Rộng 1900 * Sâu 914 mm

Giảm giá!
4.200.000 

Trọng Lượng: 2050L

Cao 750 * Rộng 2000 * Sâu 500 mm

Giảm giá!

TỦ HỒ SƠ AN PHÁT

Tủ Hồ Sơ Văn Phòng TU06FCK

4.200.000 

Trọng Lượng: 40kg+-10kg

Cao 950 * Rộng 915* Sâu * 450 mm

Giảm giá!

TỦ HỒ SƠ AN PHÁT

Tủ Hồ Sơ Văn Phòng TU09K3CK

4.200.000 

Trọng Lượng: 60kg ± 10Kg

Cao 1830 * Rộng 1000 * Sâu 450 mm

Giảm giá!

TỦ HỒ SƠ AN PHÁT

Tủ Hồ Sơ Văn Phòng GS6

4.200.000 

Trọng Lượng: 50Kg ± 10Kg

Cao 1830 * Rộng 915 * Sâu 450 mm

sản phẩm bán chạy

Giảm giá!
1.850.000 

Trọng Lượng: 100kg+-10

Cao 76 x Rộng 48 x Sâu 36cm

Giảm giá!

KÉT SẮT CHỐNG CHÁY

Két Sắt Việt Tiệp KD79 Khóa Cơ

2.250.000 

Trọng Lượng: 110 kg

Cao 770 x Rộng 490 x Sâu 350mm

Giảm giá!
1.150.000 

Trọng Lượng: 40kg+-5

Cao 50 x Rộng 38 x Sâu 38cm

Giảm giá!

TỦ HỒ SƠ BỘ CÔNG AN BDI

Tủ Sắt Đựng Quần Áo K2 Công An

5.200.000 

Trọng Lượng: 90 ± 10Kg

Cao 1.920 * Rộng 1.000 * Sâu 480

Giảm giá!

KÉT SẮT CHỐNG CHÁY

Két Sắt Welko KCC110 FE – Brown

9.400.000 

Trọng Lượng: 95kg ± 10kg

Cao 630 * Rộng 420 * Sâu 470mm

Giảm giá!
6.999.000 

Trọng Lượng: 11Kg

Cao 18 x Rộng 21 x Sâu 41cm

Giảm giá!
1.800.000 

Trọng Lượng: 60kg

Rộng 415 x Sâu 340 x Cao 609mm

Giảm giá!
4.500.000 

Trọng Lượng: 120 kg

Cao 720 x rộng 500 x sâu 500 mm

tin tức

Cách mua các loại Két Sắt Việt Tiệp chính hãng giá rẻ

Mới đây Két Việt Tiệp đã đưa ra khảo sát và liệt kê ra những câu hỏi về những vấn đề mà các khách hàng quan tâm, thắc mắc nhiều nhất. Tất nhiên là có đính kèm thêm đáp án để chính bạn cũng sẽ rút ra được kha khá kinh nghiệm trước khi đặt mua két Việt Tiệp chính hãng giá rẻ và chất lượng.

Địa Chỉ Website Chính Thức Mua Két Việt Tiệp Giá Rẻ Chính Hãng Là Gì?

https://noithattvt.vn/Chúng tôi là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và phân phối các loại két sắt, két bạc, két đựng tiền. Két Việt Tiệp tên tiếng anh Viet Tiep SAFES là thương hiệu đã có tên tuổi trên thị trường chiếm thị phần số 1 Việt Nam, để tránh nhầm lẫn khi mua hàng quý khách lưu ý chính xác tên của thương hiệu Việt Tiệp để tránh nhầm lẫn với các thương hiệu khác như là Daysafe, Hafele, Hanmi safe, Goodwill, Lock and Lock, Bofa, Chubb, Sentry hay Yale. Tuy nhiên, hiện nay với tình trạng hàng giả, hàng nhái xuất hiện tràn lan thì việc tìm ra một cơ sở uy tín, giá cả hợp lý để bạn chọn mua cho yên tâm nhất là điều bất kỳ khách hàng nào cũng đang quan tâm. Nếu bạn ở Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn một Địa chỉ Mua Két Việt Tiệp TIN CẬY, AN TOÀN CHÍNH HÃNG và GIÁ RẺ.

“ĐIỂM DANH” CÁC ĐỊA CHỈ MUA UY TÍN CHÍNH HÃNG GIÁ RẺ TẠI HÀ NỘI VÀ TPHCM, ĐÀ NẴNG

Ở các đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh việc tìm kiếm một sản phẩm chính hãng là một điều vừa dễ mà lại vừa khó. Dễ bởi hầu như các thương hiệu lớn đều có cửa hàng, showroom chính thức tại những thành phố này nhưng khó ở điểm đây cũng là nơi xuất hiện nhiều địa chỉ bán hàng giả, hàng nhái do nhận thấy nhu cầu của khách hàng lớn. Điều này khiến khách hàng dễ “lạc vào mê cung” của hàng thật và hàng kém chất lượng. Chính vì vậy, hôm nay hãy cùng ghé qua những địa chỉ uy tín nhất bán tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nhé!

Đại lý bán két sắt chính hãng giá rẻ tại Hà Nội : Số 3 Ngõ 167 Quang Tiến, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Đây đơn vị tiên phong và cũng là cơ sở được phân phối ủy quyền trực tiếp từ các thương hiệu két uy tín trên thị trường: Két Việt Tiệp, két sắt hàn quốc, két sắt nhập khẩu…. Những loại trên đều có những tính năng chung là chống cháy, chống trộm với cấu tạo chịu lực, chịu lửa nhằm đảm bảo an toàn cho các vật dụng bên trong két. Cùng với phương châm “mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất”, đại lý 386 Mỹ Đình cam kết chất lượng sản phẩm “sang – xịn”, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng, nói không với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Giúp khách hàng phát tài phát lộc.

Đại lý bán két sắt chính hãng giá rẻ tại Sài Gòn : Số 135 Nguyễn Thành Vĩnh, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh

Đối với các khách hàng ở khu vực miền Nam TP HCM, địa chỉ bên dưới đây sẽ là một nơi có thể chiếm trọn lòng tin của bạn với những sản phẩm Két Việt Tiệp được phân phối trực tiếp, đảm bảo chất lượng cũng như giá thành phù hợp nhất: Đại lý bán két giá rẻ chính hãng tại TPHCM: Số 135 Nguyễn Thành Vĩnh, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh.

Địa chỉ bán két sắt Việt Tiệp chính hãng Tại Sài Gòn: Số 135 Nguyễn Thành Vĩnh, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh.

Mua Két Sắt Online Chính Hãng Giá Rẻ Tại Nhà Tại Website Chính Thức Của Công Ty.

Nếu bạn không có đủ thời gian để qua trực tiếp tại các cửa hàng đại lý của công ty để mua hàng các bạn có thể đặt mua hàng online tại website chính thức của công ty két sắt Việt Tiệp: Noithattvt.vn để chọn mua các sản phẩm chính hãng của công ty, giúp bạn vừa tiết kiệm thời gian, thoải mái so sánh giá cả và chất lượng các sản phẩm.

Mua két Việt Tiệp chính hãng giá rẻ tại Website: https://noithattvt.vn/